Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

Pytanie:

Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie dokonywane są potrącenia i od kiedy obowiązują?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

Zasady opodatkowania m.in. emerytur wypłacanych z Polski osobie mającej miejsce zamieszkania w Niemczech reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2005 r.). Zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 91), umowa wchodzi w życie dnia 19 grudnia 2004 r.

Porady prawne

Zgodnie z art. 18 Umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (np. w Niemczech) z drugiego Umawiającego się Państwa (z Polski), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (w Niemczech).

Podsumowując, dochody z emerytur wypłacanych z Polski osobie mającej miejsce zamieszkania w Niemczech, mogą być opodatkowane tylko w Niemczech, natomiast nie mogą być opodatkowane w Polsce. Jeśli płatnik emerytury z Polski dokonuje potrącenia podatku, podatnik powinien doręczyć płatnikowi certyfikat rezydencji (specjalne zaświadczenie od organów niemieckich) potwierdzający miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec i zażądać zaniechania pobierania podatku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne