Podatnicy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej

Pytanie:

"Czy przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej? "

Odpowiedź prawnika: Podatnicy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej

Do instalacji kasy fiskalnej nie jest zobowiązany podatnik rozpoczynający działalność w danym roku do momentu w którym obrót z działalności podlegającej ewidencji za pomocą kasy fiskalnej nie przekroczy kwoty 20 000 zł. Dla podatników, którzy nie rozpoczynają w danym roku podatkowym limit ten wynosi 40 000 zł. Do tego limitu nie wlicza się sprzedaży dokonywanej na rzecz przedsiębiorców.

Podatnicy zwolnieni na podstawie art. 113 z podatku VAT, którzy są zobowiązani do zainstalowania kasy fiskalnej i dokonają instalacji oraz zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi terminami mają prawo do złożenia wniosku o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy.


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika