Pojęcie przychodów w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia

Pytanie:

Jak należy rozumieć pojęcie przychodów według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pojęcie przychodów w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia

W art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje się, że ilekroć w ustawie mowa o przychodach - oznacza to przychody z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne