Pojęcie wady fizycznej sprzedanej rzeczy według Kodeksu Cywilnego

Pytanie:

Jak Kodeks Cywilny definiuje pojęcie wady fizycznej sprzedanej rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pojęcie wady fizycznej sprzedanej rzeczy według Kodeksu Cywilnego

Pojęcie wady fizycznej definiuje art. 556 paragraf 1 kodeksu cywilnego: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

Porady prawne

Należy jednak wziąć pod uwagę inną kwestię. Zgodnie z art. 559 kodeksu cywilnego: Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne