Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

Pytanie:

Czy wierzytelności objęte egzekucją mogą podlegać postępowaniu układowemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

Wierzytelności, co do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, są włączone do postępowania układowego. Stosownie do art. 19 ustawy o postępowaniu układowym do podania o otwarcie postępowania układowego dłużnik winien dołączyć - pośród innych - wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi. Do czasu zatwierdzenia układu dłużnik może żądać wstrzymania toczących się postępowań egzekucyjnych. W razie zatwierdzenia układu wszystkie egzekucje wszczęte przeciwko dłużnikowi są umarzane. Umorzenie postępowania egzekucyjnego wymaga wydania postanowienia przez komornika. Do postępowania układowego nie są włączane wierzytelności, co do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które z mocy prawa nie podlegają układowi (np. roszczenia pracownicze).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne