Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego

Pytanie:

W jaki sposób, na podstawie przepisów Kodeksu karnego, karane jest poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego

W grę wchodzi tu odpowiedzialność z art. 271 kk. Przepis ten stanowi, że poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, która nie miała miejsca, lub na przeinaczeniu rzeczywiście zaistniałej bądź na zatajeniu okoliczności, która powinna być zaświadczona w wystawianym dokumencie (wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 2004 r., sygn. WA 24/04). Określone w art. 271 § 1 kk poświadczenie nieprawdy musi odnosić się do okoliczności mającej znaczenie prawne, a nie prawnie obojętnej. Ocena, czy konkretne okoliczności mają taki charakter, zależy od rodzaju wystawianego dokumentu. Poświadczenie nieprawdy może być zawarte w samoistnym dokumencie lub może stanowić integralną część innego dokumentu (wyrok Sądu Najwyższego z stycznia 1976 r., sygn. IV KR 305/75).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: