Powód uzasadniający rozwiązanie spółki jawnej

Pytanie:

Jaki powód zgodnie z ustawą uprawnia do żądania rozwiązania spółki jawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.1.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powód uzasadniający rozwiązanie spółki jawnej

Doktryna stwierdza, że „dla ustalenia, czy zachodzi ważny powód rozwiązania spółki, jest bez znaczenia rodzaj tego powodu (a więc, czy jest to np. powód obiektywny dotyczący spółki, czy też powód subiektywny dotyczący jednego bądź kilku wspólników). Ustawa wyróżnia jedynie ważny powód zachodzący po stronie jednego ze wspólników. Bez znaczenia jest natomiast, czy powód, o którym mowa wyżej, jest przez kogokolwiek zawiniony. W świetle art. 63 § 1 wspólnik, powołując się na ważny powód, może -moim zdaniem -wystąpić jedynie z powództwem o rozwiązanie spółki. Powództwo to powinno być wytoczone przeciwko wszystkim pozostałym wspólnikom (a nie przeciwko spółce), ponieważ rozwiązanie spółki skutkuje zarazem także rozwiązaniem umowy spółki, która tę spółkę powołała do życia. Wspólnik nie może natomiast wystąpić jedynie z powództwem o wyłączenie ze spółki konkretnego, innego wspólnika, po którego stronie występuje ważny powód, nie żądając zarazem rozwiązania spółki”. – tak Wojciech Pyzioł w: Popiołek Wojciech, Pyzioł Wojciech (red.), Frąckowiak Józef, Witosz Antoni, Kidyba Andrzej Kodeks spółek handlowych. Komentarz Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (Wydanie I) ss. 1280.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru