Powody zwiększenia składki na AC

Pytanie:

Po zaistnieniu szkody na skutek wypadku, zakład ubezpieczeniowy zażądał nowej pięciokrotnie większej stawki ubezpieczeniowej. Wypadek nastąpił tuż przed wygaśnięciem umowy (14 dni). Czy rezygnując z usług dotychczasowego ubezpieczyciela, nie narażam się na nie wypłacenie odszkodowania z jego strony (dotyczy AC)?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powody zwiększenia składki na AC

Ubezpieczenie AUTO CASCO jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zgodnie z obowiązująca ustawą o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciel obowiązany jest do opracowania standardowych , ogólnych warunków ubezpieczeń oraz obowiązujących taryf ubezpieczeń dobrowolnych. Ogólne warunki ubezpieczeń powinny określać obok przedmiotu i zakresu ubezpieczeń , sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy. Jak widać, dobrowolny charakter ubezpieczenia AUTO CASCO pozostawia stronom takiej umowy duży zakres swobody w podejmowaniu wzajemnych zobowiązań. Nie dysponując treścią wspomnianej umowy AUTO CASCO trudno udzielić odpowiedzi, jakie są skutki zaistniałej kolizji, jakie są warunki wypłaty odszkodowania. Odpowiedzi na te pytania należy szukać w postanowieniach łączącej ubezpieczyciela i ubezpieczonego umowy. Można jedynie stwierdzić, iż skoro ubezpieczający nie chce kontynuować dalszej umowy ubezpieczenia AUTO CASCO wygaśnie ona z upływem terminu na który została zawarta. Może mieć to ewentualne znaczenie dla wysokości zniżek przy zawieraniu kolejnej umowy AUTO CASCO z innym ubezpieczycielem.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne