Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

Pytanie:

23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli tak, to ile trwa w tym przypadku służba (zgodnie z ustawą "...do 31 grudnia roku w którym kończy 28 lat jest się przenoszonym do rezerwy", więc jeżeli miałbym pójść do wojska na 12 miesięcy do wówczas wyszedłbym z niego w wieku 29 lat - czy nie jest to przypadkiem sprzeczne z ustawą oraz jak skutecznie i zgodnie z prawem można nie pójść do wojska?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, poborowych, nie powołanych do zasadniczej służby wojskowej przenosi się do rezerwy z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia osiem lat życia. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli nie zostanie Pan powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, z dniem 31 grudnia 2004 r. zostanie Pan przeniesiony do rezerwy. Jeżeli do 31 grudnia 2004 r. zostanie Pan jednak powołany do odbycia służby wojskowej, powyższy przepis nie będzie miał zastosowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. 2003 r., Nr 189, poz. 1862), w okresie od dnia 2 lutego do dnia 23 kwietnia 2004 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1985 r. Poborowi podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1980-1984, którzy dotąd nie stawili się do poboru. Natomiast zgodnie z par. 2 rozporządzenia, do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1976-1984, którzy: 1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru; 2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: