Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

Pytanie:

Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany rzecznik dyscyplinarny?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

Powoływanie i kompetencje rzecznika dyscyplinarnego są zwykle regulowane odrębnie dla konkretnej grupy pracowników, czy to dla pracowników urzędów państwowych, pracowników samorządowych czy też członków korpusu służby cywilnej. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do pracowników urzędu skarbowego będzie przede wszystkim regulowane ustawą o pracownikach urzędów państwowych, a w stosunku do pracowników tego urzędu, będących jednocześnie pracownikami służby cywilnej, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o służbie cywilnej.

Art. 361 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych przewiduje, iż rzecznika dyscyplinarnego urzędu, na okres kadencji komisji dyscyplinarnej, powołuje kierownik urzędu spośród podległych mu urzędników państwowych mianowanych. Z kolei art. 117 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej przewiduje, że rzecznika dyscyplinarnego dla członków korpusu służby cywilnej urzędu powołuje dyrektor generalny urzędu spośród podległych mu członków korpusu.

Porady prawne

Z powyższych przepisów wynika, że powołanie rzecznika dyscyplinarnego stanowi wyłączną kompetencję kierownika urzędu, jakim niewątpliwie jest naczelnik urzędu skarbowego. Jednocześnie powołane powyżej przepisy nie przewidują w tym zakresie specjalnej procedury wyłaniania i powoływania rzecznika. Żaden z przepisów wymienionych wyżej ustaw, jak również przepisy o związkach zawodowych, nie statuują szczególnych kompetencji związków do uczestniczenia (np. w formie opiniowania czy informowania) o powoływaniu rzecznika dyscyplinarnego. Opinia zakładowej organizacji związkowej, np. wg ustawy o pracownikach urzędów państwowych, jest natomiast potrzebna przy powoływaniu członków komisji dyscyplinarnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne