Pozbawienie pełnomocnictwa

Pytanie:

Matka dziecka pełnoletniego jest jego pełnomocnikiem w postępowaniu przed sądem w sprawie o alimenty i przyznaje się do dochodu 890 zł netto. Z uzyskanych PIT za rok ubiegły okazało się, iż faktyczny jej dochód to około 2600 zł netto. Czy można matkę pozbawić pełnomocnictwa w reprezentowaniu córki i na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozbawienie pełnomocnictwa

Pełnomocnika może w każdej chwili odwołać strona, która go ustanowiła. Odwołanie pełnomocnika może nastąpić pisemnie lub ustnie do protokołu sądowego. Wobec sądu takie odwołanie jest skuteczne z chwilą powiadomienia go o tym. Druga strona jest zawiadamiana przez sąd o odwołaniu pełnomocnika; odwołanie jest skuteczne wobec niej także z chwilą doręczenia zawiadomienia. Jeżeli sąd nie zostanie powiadomiony o wypowiedzeniu pełnomocnictwa działanie takie odnosi skutek tylko w stosunku między stroną i jej pełnomocnikiem. Podstawą odwołania pełnomocnika jest art. 94 kodeksu postępowania cywilnego.

Nie można natomiast pozbawić pełnomocnictwa strony przeciwnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: