Pozew rozwodowy bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków

Pytanie:

Mam zamiar złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków. Czy sąd będzie związany żądaniem nie orzekania o winie?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozew rozwodowy bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków

Sąd jest związany żądaniem nieorzekania o winie (por. uzasadnienie uchwały SN z 2 lipca 1985 r., III CZP 39/85, LexPolonica nr 296799, OSNCP 1986, nr 5, poz. 68). Warto podkreślić jednak, że małżonek może w toku procesu rozwodowego zmieniać swoje stanowisko w przedmiocie orzekania o winie. Decydujące jest stanowisko z chwili zamknięcia rozprawy w drugiej instancji (z uzasadnienia uchwały SN z 2 lipca 1985 r., III CZP 39/85, LexPolonica nr 296799, OSNCP 1986, nr 5, poz. 68). Sąd powiadomi o skutkach rozwodu bez orzekania o winie, które dotyczą przede wszystkim materii alimentacyjnej między byłymi małżonkami. Zgodnie z art. 60 k.r.o. w sytuacji orzekania rozwodu bez winy małżonek może żądać alimentów od drugiego tylko jeżeli jest w niedostatku.
Porady prawne

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne