Pracownik socjalny w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

Pytanie:

"Kto jest pracownikiem socjalnym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej? "

Odpowiedź prawnika: Pracownik socjalny w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

W ministerialnym projekcie ustawy o pracownikach socjalnych stwierdzono, że pracownikami socjalnymi są osoby świadczące pracę socjalną, rozumianą jako działalność profesjonalna, korzystająca z teorii i osiągnięć nauki, w tym teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, mająca na celu:
1. aktywizowanie i wspieranie osób oraz rodzin które własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz nie mogą uczestniczyć w życiu społeczności, by o własnych siłach mogły przezwyciężyć ubóstwo i wykluczenie społeczne,
2. integrację społeczną osób oraz rodzin i innych grup społecznych,
3. dążenie do zapewnienia wszystkim osobom tego wymagającym odpowiednich form wsparcia,
4. zapobieganie problemom wynikającym z wzajemnych ludzkich relacji i współudział w rozwiązywaniu tych problemów - dla osiągnięcia godnych warunków życia przez osoby uzyskujące wsparcie w formie pracy socjalnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika