Prawa autorskie do postów na forum dyskusyjnym

Pytanie:

Użytkownik forum dyskusyjnego (z bardzo dużą ilością postów) zażądał usunięcia jego forumowego konta. Wraz z usunięciem konta domaga się również, usunięcia wszystkich jego postów. Poprzez takie działanie wiele wątków może stracić sens istnienia, szczególnie, kiedy inny użytkownik odwołuje się do postu usuniętego użytkownika. Konto użytkownika usunąć na żądanie trzeba, jednak czy to nie w gestii administratora (właściciela) forum pozostaje decyzja o usunięciu wiadomości pisanych przez użytkowników forum? Oczywiście z wyjątkiem tych postów, których treść może przyczynić się do jednoznacznej identyfikacji autora wiadomości - te usunąć trzeba. Czy prawo autorskie reguluje takie przypadki? Czy administrator mógłby "podciągnąć" posty pisane na forum jako publikacje zamieszczane w pismach, gdzie prawo do dysponowania treścią przechodzi na redakcję? Proszę o wskazanie (o ile istnieją) stosownych regulacji, zawartych w dokumentach prawnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawa autorskie do postów na forum dyskusyjnym

Prawo polskie nie przewiduje szczególnych regulacji dotyczących wypowiedzi na forum dyskusyjnym. Wypowiedzi takie podlegają regulacjom prawa autorskiego na takich zasadach tak, jak wszelkie inne wypowiedzi. W świetle zasad praw autorskiego przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest tylko rezultat działalności o charakterze twórczym, kreacyjnym, oryginalnym, charakteryzujący się indywidualnością.

W związku z powyższym należy zauważyć, że posty umieszczane na forum co do zasady nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Typowe wypowiedzi nie spełniają bowiem przesłanek wymaganych przez ustawę Prawo autorskie. Podstawowym wymogiem stawianym utworom jest wymóg twórczego charakteru. Wypowiedź sama w sobie nie jest twórcza i nie stanowi utworu. Samo przekazanie informacji, opinii, czy idei nie jest przejawem działalności twórczej i w związku z tym nie podlega ochronie z punktu widzenia prawa autorskiego. Dla przyjęcia ochrony prawnoautorskiej wypowiedź musi się odznaczać formą o twórczym i indywidualnym charakterze. A zatem wypowiedź taka nie może być rutynowa, standardowa czy typowa. Warto także pamiętać o tym, że ochroną nie są objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne, a jedynie forma ich wyrażenia.

Reasumując, należy stwierdzić, że post użytkownika forum dyskusyjnego może stanowić przedmiot prawa autorskiego w zupełnie wyjątkowych przypadkach np. gdyby treścią postu użytkownika był wiersz albo tekst wyróżniający się szczególnie oryginalną formą. W przeciwnym razie użytkownikowi forum nie przysługuje żadna ochrona z tytułu prawa autorskiego. A zatem administrator forum nie jest zobowiązany do usunięcia postów użytkownika na jego żądanie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wykorzystanie materiałów na gadżetach

23.7.2019 przez: joannadynam

Produkt niekomercyjny

23.1.2018 przez: Maserati44