Przedawnienie należności z mandatu

Pytanie:

Po jakim czasie przedawnia się mandat za wykroczenie drogowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie należności z mandatu

Wykroczenie drogowe podlega regulacji kodeksu wykroczeń. Kodeks stanowi, że karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od chwili popełnienia czynu. Należy jeszcze nadmienić, iż w razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia. Przedawnienie ogranicza także wykonanie orzeczonej kary lub środka karnego. Nie podlegają one mianowicie wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne