Przedawnienie roszczenia a zwrot kosztów procesu

Pytanie:

Pozwaliśmy dłużnika o zapłatę zaległości. Jednak dłużnik powołał się na przedawnienie roszczenia. Sąd ma podjąć decyzję, czy przedawnienie w tej sprawie wynosi 2 czy 3 lata. Co dzieje się z kosztami sądowymi ze strony pozwanego? Był on reprezentowany przez radcę prawnego i domaga się zwrotu kosztów sądowych. Czy w przypadku uznania przedawnienia przez sąd będziemy musieli zwracać mu koszty sądowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia a zwrot kosztów procesu

W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę jest zobowiązana zwrócić przeciwnikowi -na jego żądanie -koszty procesu. Kosztami procesu są koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Nieistotny jest sposób, w jaki strona przegrała proces. Jeżeli podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia okaże się zasadny, to żądanie powoda nie zostanie uwzględnione. Przegrywającym będzie powód, którego żądanie nie zostało uwzględnione. Zwrot kosztów procesu będzie się wtedy należeć pozwanemu wygrywającemu sprawę.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: