Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Pytanie:

Urząd skarbowy wszczął kontrolę podatkową za jeden miesiąc roku 2006. Inicjatywą pochodziła od mojego kontrahenta, który przegrał proces o zapłatę. Interesy z kontrahentem prowadziłem jednak w roku 2004. Niemniej na wszelki wypadek chciałbym przygotować się na to, że urząd rozszerzy zakres kontroli. Kiedyś czytałem, że przedawnienie zobowiązań wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym złożona została deklaracja za dany rok podatkowy. Przejrzałem teraz ordynację podatkową i nie mogę znaleźć takiego przepisu. Czy obecnie urząd skarbowy może kontrolować rok 2004?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych regulują przepisy art. 68 i kolejne Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

A zatem momentem, od którego należy liczyć bieg terminu przedawnienia jest koniec roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych termin płatności jest taki sam jak złożenia deklaracji (30 kwietnia kolejnego roku po danym roku podatkowym).

Termin płatności podatku dochodowego  za 2004 rok upłynął w 2005 roku, w konsekwencji, jeżeli nie wystąpią okoliczności wstrzymujące bieg terminu przedawnienie, zobowiązanie w podatku dochodowym za 2004 rok przedawni się w 2010 roku.

Tak więc do końca 2010 roku urząd skarbowy może rozpocząć kontrolę za rok 2004.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupowanie w Chinach i sprzedaż w Polsce

23.5.2018 przez: irytujacytyp

Restrukturyzacja firmy

10.1.2018 przez: 07Humbert