Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Pytanie:

Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej warunki wygaszenia koncesji, ani decyzji wygaszającej koncesje. Na obszarze gdzie obowiązywała koncesja jest jeszcze złoże. Czy taką koncesję można przedłużyć? Czy procedura koncesyjna musi zostać przeprowadzona od początku?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.9.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Niestety przepisy Prawa geologicznego i górniczego nie przewidują specjalnej procedury dla przedłużenia ważności koncesji. Stosownie do art. 16 ust. 5a do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o udzieleniu koncesji.  Jest to więc ta sama procedura; konieczne jest jej powtórzenie. Z tym, że jeśli zmiana decyzji ma dotyczyć terminu, to wiele dokumentów, które załączone były do poprzedniego wniosku, pozostaje bez zmian. Dlatego można spotkać się z praktyką urzędów, według której przedłożenie sporej części dokumentów (np. mapy projektowanego obszaru i terenu górniczego, wyrysu z mapy ewidencji gruntów, projektu zagospodarowania złoża) nie jest obowiązkowe.

Ponadto również opłata skarbowa jest o połowę niższa i wynosi 308 zł. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Doradztwo prawne

28.9.2020 przez: -

BIURO RACHUNKOWE

25.7.2018 przez: -

Legitymacja prasowa

8.3.2017 przez: -