Przydrożna zieleń a ustawa o drogach publicznych

Pytanie:

Jakie obowiązki na zarządców dróg publicznych w zakresie utrzymywania przydrożnej zieleni, nakłada ustawa o drogach publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przydrożna zieleń a ustawa o drogach publicznych

Do obowiązków zarządcy drogi publicznej należy w szczególności utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów (art. 20 pkt. 16 ustawy o drogach publicznych). Warto wyjaśnić, że przez zieleń przydrożną należy rozumieć zgodnie z art. 4 pkt 22 u.d.p. roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Z literalnego brzmienia powołanych przepisów wynika, że na zarządcy drogi spoczywa obowiązek takiego utrzymania stanu zieleni przydrożnej, który służy celom określonym w art. 4 pkt 22 u.d.p., a więc przede wszystkim z punktu widzenia użytkowania przedmiotowej drogi.

Porady prawne

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne