Przywrócenie terminu zawitego

Pytanie:

Jaka jest różnica między apelacją i odwołaniem od wyroku? Jakie zdarzenie może wydłużyć termin zawity? Czy np. choroba jeśli tak, to czy zaświadczenie może wydać każdy lekarz, czy tylko sądowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie terminu zawitego

Odwołanie od wyroku jest formą potoczną. Wyrazem procesowym odwołania jest apelacja. Procedura i to zarówno karna jak i cywilna przewidują jako sposób zaskarżania, odwoływania się od wydanych wyroków między innymi apelację. Nie można zatem porównywać odwołania i apelacji, gdyż prawo procesowe nie zna jako takiego środka w postaci odwołania. Apelacja jest po prostu odwołaniem, środkiem zaskarżenia wyroku. Przywrócenie terminu zawitego może nastąpić jeśli jego uchybienie nastąpiło bez uzasadnionej winy strony, której ten termin dotyczy. Wniosek o przywrócenie powinien być złożony w terminie 7 dni od ustania przyczyny, uzasadniającej uchybienie wraz ze środkiem jaki nie został złożony w terminie. Nie można generalizować, że choroba automatycznie daje podstawę do przywrócenia terminu zawitego. Musi to być taka choroba, która wyraża się brakiem winy po stronie, której termin dotyczy w jego uchybieniu. Choroba niekiedy może uzasadniać takie przywrócenie terminu. Stwierdzenie choroby jest czynnością obiektywną i nie wydaje się, by niezbędne było uzyskanie zaświadczenia od lekarza sądowego. Przykładowo pobyt w szpitalu może być taką uzasadnioną przyczyną i nie ma potrzeby, by lekarz sądowy potwierdzał zasadność pobytu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: