Rodzaje pełnomocnictwa

Pytanie:

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżnia polskie prawo?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rodzaje pełnomocnictwa

Należy stwierdzić, że polskie prawo przewiduje trzy rodzaje pełnomocnictw:

1) pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu;

2) pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe);

3) pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne).

Pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie do dokonania konkretnych, oznaczonych czynności prawnych. Może to być zarówno jedna czynność, jak i pewna ich liczba. Musi być to jednak liczba oznaczona, gdyż w razie jej nieoznaczenia będziemy mieć do czynienia z pełnomocnictwem rodzajowym. Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do określonego rodzaju czynności prawnych (nazywane jest też gatunkowym). Zakresem umocowania obejmuje ono dokonywanie w imieniu mocodawcy czynności prawnych należących do określonej ich kategorii np. do zawierania umów sprzedaży.

Porady prawne

Jeśli chodzi o pełnomocnictwo ogólne to za doktryną prawniczą należy stwierdzić: „Pełnomocnictwo ogólne jest pełnomocnictwem o najszerszym zakresie umocowania, gdyż obejmuje umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Oznacza to, że pełnomocnictwo takie przyznaje kompetencję do dokonywania wszelkich czynności, jakie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu. Przede wszystkim są to czynności prawne, jednakże zakresem umocowania objęte są również inne czyny zgodne z prawem, jak na przykład zawiadomienia czy wezwania.”

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Przykład: jeśli (...)

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

  Rodzaje pełnomocnictwa W postępowaniu przed sądem cywilnym strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W artykule wskazemy kto może być pełnomocnikiem strony oraz jaki może być jego zakres i skutki.   Kto może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu cywilnym? Odnośnie pełnomocnictwa nie wprowadzono w postępowaniu (...)

Pełnomocnictwo a prokura?

Pełnomocnictwo a prokura?

  Mocodawca i przedstawiciel Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez każdą osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurę może ustanowić jedynie przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółki osobowe," spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie). Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca zdolność (...)

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków cywilnych i gospodarczych. Strona, która nie zawsze może osobiście zawrzeć umowę czy złożyć jakiegokolwiek (...)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Stan faktycznyMiałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki na mieszkanie które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem się zameldować w tym mieszkaniu. Teraz (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 (...)

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące IOD lub jego zastępcy należy składać tylko w postaci elektronicznej Przesłanie zawiadomienia dotyczącego IOD lub zastępcy IOD w innej formie niż elektroniczna jest bezskuteczne.  ##baner## Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych ma obowiązek zawiadomić o tym Prezesa UODO w terminie 14 dni w trybie określonym w art. (...)

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Do tej pory miałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki w stosunku do czynności związanych z mieszkaniem, które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem (...)

Kto i na jakich zasadach ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

Kto i na jakich zasadach ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

Kto ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych? Pewnej grupy przedsiębiorców dotyczą liczne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Chodzi tu o: przedsiębiorców, (...)

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Skąd zmiany? 14 października wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Uwzględniono w nim wymagania określone w umowie ADR oraz konieczność prawidłowego przygotowania kierowców do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przewozem towarów (...)

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

23 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 lipca br. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie w zasadzie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 13 października 2005 r. Zmiany w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami Przedstawiana nowelizacja zmienia także ustawę z (...)

Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

  Dokument akcji Zanim przedstawimy poszczególne rodzaje akcji w spółce akcyjnej należy najpierw określić jaką treść powinien mieć dokument akcji. Zgodnie z art. 328 kodeksu spółek handlowych, dokument akcji powinien zawierać następujące dane: firmę, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest (...)

Oznaczenia przedmiotów wyposażenia i części pojazdów wprowadzanych do obrotu

Oznaczenia przedmiotów wyposażenia i części pojazdów wprowadzanych do obrotu

Jakich obowiązków oznaczeniowych musi dopełnić m.in. wprowadzający pojazd? Zgodnie z ustawą o recyklingu setOstatni( '10' ); pojazdów wycofanych z eksploatacji, wprowadzający pojazd jest obowiązany do zapewnienia oznaczania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów z:  elastomerów o wadze powyżej 200 g;  pozostałych tworzyw sztucznych o wadze powyżej 100 g.  Dotyczy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

Wyjeżdżam na dłużej za granicę. Czy u notariusza można przygotować taki rodzaj pełnomocnictwa, który gwarantowałby mi, że wszelkie działania które mogą okazać się niezbędne w trakcie mojego (...)

Rodzaje pełnomocnictw w prawie cywilnym

Rodzaje pełnomocnictw w prawie cywilnym

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżnia się na gruncie prawa cywilnego? prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólnerodzajoweszczególne tzn. do poszczególnej (...)

Rodzaje pełnomocnictwa według kodeksu cywilnego

Rodzaje pełnomocnictwa według kodeksu cywilnego

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa według kodeksu cywilnego? Pełnomocnictwo może być ogólne lub rodzajowe. Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone do dokonywania przez pełnomocnika (...)

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

Zwróciłem się jako pełnomocnik ( mąż pozwanej ) do sądu gospodarczego z wnioskiem o przesłanie nam odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Wyrok zapadł w dniu 9 grudnia 2009 r a ja złożyłem wniosek (...)

Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

Jak powinno być wypełnione upoważnienie dla pełnomocnika reprezentującego zagranicznego udziałowca spółki zarejestrowanej w Polsce? Pełnomocnikiem ma być obywatel polski. Pełnomocnictwo, jeżeli (...)

Śmierć mocodawcy

Śmierć mocodawcy

W jakim zakresie prawnym osoba która otrzymała pełnomocnictwo na zasadzie tzw. "carte blanche" /pusta podpisana kartka papieru bez daty/ dana w celu napisania odpowiedniej treści, może reprezentować (...)

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Prowadzimy działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją żonę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Czasami tak się składa, że musimy stawiać się w sądzie gospodarczym. (...)

Rodzaje prokury

Rodzaje prokury

Jeżeli prokurent może działać łącznie z jednym wspólnikiem lub z prokurentem to jaki to rodzaj prokury? Można wyróżnić dwa rodzaje prokury ze względu na ilość osób, które są upoważnione (...)

Rodzaje immunitetów

Rodzaje immunitetów

Na czym polega różnica między immunitetem przysługującym prokuratorowi, sędziemu, adwokatowi? Czy notariusz ma przywilej w postaci immunitetu? Immunitety sędziowski i prokuratorski (odpowiednio (...)

Rodzaje dowodów

Rodzaje dowodów

Czy dowodem w sprawie rozwodowej może być pisanie w internecie z innymi osobami? Czy osoba będąc na internecie i pisząc ze mną i ja opowiadając różne sytuacje może wykorzystać to przeciwko (...)

Rodzaje umów prawno-autorskich

Rodzaje umów prawno-autorskich

Jakie rodzaje umów dotyczących praw autorskich wyróżnia polskie prawo? Ustawa rozróżnia dwa rodzaje umów prawno-autorskich: Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1) autorskie (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO Czy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne w przpadku korzystania ze świadczeń z wypłacanych z pomocy społecznej? Bądź podpisywania wywiadów środowiskowych lub załatwiania innch (...)

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo Witam, w marcu wniosłam pozew o alimenty. Termin wyznaczono na koniec sierpnia. W międzyczasie (jeszcze przed terminem sprawy) dziecko skończy 18 lat. Czy w tej sytuacji potrzebne (...)

pełnomocnictwo

pełnomocnictwo Witam Mam 2 osoby przebywające w zakładach leczniczych zamkniętych. Czy za poświadczeniem lekarza prowadzącego można uzyskać pełnomocnictwo do reprezentowania w sądzie przy otwarciu (...)

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo Witam wynajmuje mieszkanie, umowa jest na Mnie, mieszka ze Mną chłopak. Chciałabym się dowiedzieć czy chłopak może być Moim pełnomocnikiem, ponieważ w niektórych sprawach właściciel (...)

pełnomocnictwo

pełnomocnictwo Witam, chciałbym zapytać czy jeśli chcę wydać komuś pełnomocnictwo to czy muszę zaznaczyć w jakiej sprawie będę reprezentowany czy podać np. okres czasu w jakim będę reprezentowany?

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Gdzie znależć w necie rodzaje działalności...?

Gdzie znależć w necie rodzaje działalności...? Witam!! Może ktoś wie gdzie znależć w necie rodzaje działalności gospodarczych,chodzi mnie przede wszystkim o cos w takim stylu jak " handel (...)

Formy i rodzaje stosunku pracy zawieranego z nauczycielem

Formy i rodzaje stosunku pracy zawieranego z nauczycielem Czy ktoś mógłby poinformować mnie jakie możemy rozróżnić formy i rodzaje stosunku pracy zawieranego z nauczycielem na podstawie Karta Nauczyciela.

Egzamin

Egzamin Witam, Proszę serdecznie o pomoc. Mam jutro egzamin z przedmiotu prawoznawstwo i niestety ostatni poprawkowy. Wiem, że pytania są "banalne" ale nie wiem dlaczego wszyscy odpowiedziawszy na nie (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Porady prawne