Roszczenie wynikające z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Pytanie:

Po jakim czasie przedawni się roszczenie wynikające z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenie wynikające z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Jeżeli chodzi o kwestię przedawnienia roszczeń wynikających z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, należy zwrócić uwagę na treść art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tym przepisem obowiązek uiszczenia takich opłat przedawnia się z upływem lat pięciu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. Należy jednak zastanowić się, czy przepis ten ma zastosowanie również do zdarzeń, które spowodowały powstanie zobowiązania przed wejściem w życie tego przepisu (co miało miejsce w październiku 2005r.). Wydaje się jednak, że w związku z tym, że brak jest przepisów przejściowych, należałoby normę tę stosować także do zdarzeń przed 2006r.
Przepis art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych przewidujący przedawnienie, dotyczyłby więc wszystkich zobowiązań z opłat dodatkowych za parkowanie, także tych sprzed 4 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 23 września 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 452/09) orzekł, że regulacje zawarte w art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych dodane nowelą z 29 lipca 2005 r. w kwestii przedawnienia odnoszą się do wszystkich dodatkowych opłat i kar pieniężnych za nieopłacenie płatnego parkowania, w tym także do kar, które powinny być uiszczone przed zmianą prawa.
 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: