Rozdzielność majątkowa w trakcie procesu o rozwód

Pytanie:

"Proces rozwodowy jaki mi wytoczyła żona będzie trwał bardzo długo. Mamy dom, na wybudowanie którego zaciągnęliśmy wspólnie kredyt hipoteczny. Niestety ja oprócz alimentów na dziecko spłacam w/w kredyt oraz pokrywam wszystkie koszty utrzymania domu. Jak mogę w najkrótszy sposób ustalić rozdzielność majątkową, nie składałem jeszcze odpowiedzi na pozew."

Odpowiedź prawnika: Rozdzielność majątkowa w trakcie procesu o rozwód

Rozdzielność majątkową można ustanowić na dwa sposoby- albo zawierając  umowę w formie aktu notarialnego  (do tego potrzebna jest zgoda obu małżonków), albo składając pozew do sądu. Wytoczenie sprawy o rozwód nie stoi na przeszkodzie wniesieniu pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Prosimy również o zapoznanie się z odpowiedzią: Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika