Rozklejanie ulotek jako wykroczenie

Pytanie:

Zatrudniam wielu ulotkarzy. Osoby te rozdają ulotki przechodniom, a także wkładają za wycieraczki prywatnych samochodów. Jeden z ulotkarzy otrzymał mandat od straży miejskiej o treści: "umieszczanie ulotek reklamowych w miejscu publicznym bez zezwolenia". W ustnym komentarzu funkcjonariusz wyjaśnił, że chodzi o wkładanie ulotek za wycieraczki samochodów. Powoływał się przy tym na jakiś przepis KC. Czy rzeczywiście prywatny samochód jest miejscem publicznym i czy wymagane jest jakieś zezwolenie, np. władz miasta, zarządu dróg, na zostawienie ulotki za wycieraczką?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozklejanie ulotek jako wykroczenie

Faktycznie art. 63A kodeksu wykroczeń określa typ wykroczenia polegającego na umieszczaniu w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku albo wystawiania je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem. Ustawa nie określa jednak co rozumie pod pojęciem miejsca publicznego. Wydaje się zatem, iż za miejsce publiczne uznawać należy miejsce, do którego każdy może mieć dostęp, bez konieczności uzyskiwania specjalnego zezwolenia. W związku z tym miejscem publicznym należy uznać drogę publiczną, place, parki itp. Zatem niezależnie na czym ulotki są umieszczane (murek, samochód, ławka), jeżeli tylko przedmioty te znajdują się w miejscu publicznym, wydaje się, iż także i ulotki znajdują się w miejscu publicznym. W związku z tym, jeżeli ulotki umieszczane są na samochodach znajdujących się w miejscu publicznym, także ulotki znajdują się w miejscu publicznym i na dodatek w miejscu do tego nieprzezaczonym.

Wskazać należy również, iż umieszczanie ulotki za wycieraczką czyjegoś samochodu jest ingerencją w czyjąś własność, stanowi swoiste naruszenie czyjejś własności. W związku z tym organy władzy nie mogą nikomu przyznać uprawnienia do naruszenia prawa własności innej osoby. W związku z tym zgodę na umieszczanie ulotki za wycieraczką samochodu może wyrazić wyłącznie właściciel tego samochodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

jazda po alkoholu

10.2.2021 przez: miracle

mandat za picie - odmówiłem przyjęcia

11.8.2020 przez: ciapaty

kradzież piwa, nieodrobienie kary

24.7.2018 przez: Sebascz4444