Rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi

Pytanie:

W jaki sposób właściciel autorskich praw majątkowych może rozporządzić swoim prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi

Właściciel autorskich praw majątkowych prawdopodobnie  może rozporządzać swoim prawem na dwa sposoby:
1. Przenieść całość autorskich praw majątkowych na inna osobę poprzez umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2. Udzielić zezwolenia dla osoby trzeciej na korzystanie z utworu, tzw. licencję.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne