Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Pytanie:

Żona zamierza złożyć pozew o rozwód. Niestety podejrzewam, że chce jako argumentów użyć oskarżeń o stosowanie przeze mnie przemocy, co nie miało miejsca. Jaką wagę i znaczenie dla sądu mają takie oskarżenia zawarte w pozwie rozwodowym? Jakich argumentów lub dowodów potrzebuje sąd aby uznać takie oskarżenia za prawdziwe? Mogę jeszcze nadmienić, że żona nadal ze mną mieszka.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Co do zasady, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Jak wynika z powyższego, sąd w sprawie o orzeczenie rozwodu, bierze przede wszystkim pod uwagę, fakt, czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Aby orzec rozwód, powinna istnieć rozdzielność gospodarcza, fizyczna i emocjonalna. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż małżonkowie nadal prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a więc nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, w związku z czym orzeczenie rozwodu może być bezpodstawne, chyba że orzeczenia rozwodu zgodnie żądają oboje małżonkowie.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o winie rozkładu pożycia, chyba że na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, iż Pańska małżonka, stawiając Panu zarzut przemocy, ma zamiar winą rozkładu pożycia małżeńskiego, obarczyć właśnie Pana. Kwestia przemocy w rodzinie, jest rozpatrywana indywidualnie w każdej sprawie, a więc sąd w każdej sytuacji bierze pod uwagę inne fakty, adekwatne do danej sprawy. Zarzut przemocy w rodzinie należy udowodnić, jednakże Pan również będzie miał prawo do przedstawiania swoich kontrargumentów oraz obrony przed takimi zarzutami. W związku z powyższym, od indywidualnej interpretacji sądu będzie zależało, które twierdzenia uzna on za prawdziwe.

W powyższej sprawie proponujemy zapoznać się również z treścią artykułu zatytułowanego Rozwód

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: