Samorządowa jednostka organizacyjna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

Pytanie:

"Czym jest samorządowa jednostka organizacyjna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?"

Odpowiedź prawnika: Samorządowa jednostka organizacyjna w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej - regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówka specjalistyczna poradnictwa, w tym rodzinnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika