Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Pytanie:

Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to kto może wystapić do TK z pytaniem prawnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym (art. 3) każdy sąd może przedstawić Trybunałowi pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. Wynika więc z tego, iż z pytaniem prawnym do TK może zwrócić się sąd. Osoba fizyczna może zwrócić się do TK ze skargą konstytucyjną (po wyczerpaniu toku postępowania). Inne podmioty mogą zwracać się do TK z wnioskiem o stwierdzenie zgodności między innymi ustaw z Konstytucją RP, jednak nie są to pytania prawne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne