Skarga pauliańska - wartość przedmiotu sporu

Pytanie:

"Dłużnik (nakaz zapłaty na kwotę ponad 500 tys. zł) z pokrzywdzeniem wierzyciela zbył nieruchomość na rzecz osoby bliskiej (wspólnik w interesach). Jak ustalić wartość przedmiotu sporu (skarga pauliańska ), jeśli nie znamy wartości zbytej nieruchomości, jeśli zbyta nieruchomość jest warta np. około 200 tys. zł, a jeżeli zbyta nieruchomość jest warta np. ok. 800 tys. zł? Wydaje nam się, że skarga pauliańska nie jest pozwem o świadczenie pieniężne, bo to już mamy zasądzone nakazem zapłaty, a jedynie pozwem o ustalenie bezskuteczności zaskarżanej czynności prawnej względem wierzyciela. Jak prawidłowo ustalić wartość przedmiotu sporu w tej sprawie?"

Odpowiedź prawnika: Skarga pauliańska - wartość przedmiotu sporu

W ramach skargi pauliańskiej kierowany jest do sądu pozew o uznanie danej czynności za bezskuteczną. Dlatego wartość przedmiotu sporu będzie stanowiła wartość przedmiotu czynności prawnej, w tym wypadku nieruchomości. Jeśli więc nieruchomość warta jest 200 tys., to taka będzie wartość przedmiotu sporu jaka należy oznaczyć w pozwie. Podobnie będzie w przypadku wartości wynoszącej 800 tys. zł. Natomiast jeśli powód nie zna dokładnej wartości powinien ją oznaczyć samodzielnie. Nie ma jednak obowiązku korzystania z usług rzeczoznawcy. Sąd może natomiast zarządzić sprawdzenie wartości przedmiotu sporu. Dla powoda nie niesie to innych konsekwencji niż polegające na ewentualnym obowiązku uzupełnienia wpisu od pozwu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika