Skład osobowy wspólnika spółki cywilnej

Pytanie:

"Czy można włączyć do spółki cywilnej obywatela Polski pracujacego za granicą?"

Odpowiedź prawnika: Skład osobowy wspólnika spółki cywilnej

Nie bardzo wiemy co rozumie użytkownik pod pojęciem "włączyć" do spółki. Wydaje się, że chodzi tu o możliwość przystąpienia takiej osoby jako wspólnika do spółki cywilnej. Jest to oczywiście możliwe. Należy w tym celu dokonać aneksu do umowy spółki cywilnej lub po prostu zmienić tę umowę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika