Składanie wyjasnień podczas kontroli ZUS

Pytanie:

Podczas kontroli ZUS Pani inspektor nakazała mi złożyć wyjaśnienia w danej sprawie w formie pisemnej. Ja zaoferowałem Pani Inspektor wyjaśnienia w formie ustnej do protokołu. Czy płatnik musi koniecznie składać wyjaśnienia w formie pisemnej, czy też może wybrać składanie wyjaśnień do protokołu. Jakie są tu zasady.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składanie wyjasnień podczas kontroli ZUS

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych jest dokonywana przez ZUS oparciu o przepisy 86-96 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r., Nr 205 poz. 1585) oraz rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz. U. 1998 r., Nr 164 poz. 1165). Z aktów tych wynika, że inspektor kontroli Zakładu ma prawo żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego (art. 87 ust. 1 pkt. 3 sus). Płatnik nie może odmówić udzielenia wyjaśnień kontrolującym.

 

Przepisy nie określają w jakiej formie swoje wyjaśnienia ma złożyć płatnik składek. Literalnie dopuszczalna byłaby zatem forma pisemna, jak i ustna. W praktyce forma pisemna wyjaśnień jest jednak bardziej praktyczna – nie ma bowiem wątpliwości odnośnie treści złożonych wyjaśnień, obawy o przekręcenie ich treści itp. Za formą pisemną wyjaśnień naszym zdaniem przemawiałby także fakt, że niekiedy kontrola ZUS może trwać kilka dni, a protokół sporządzany jest dopiero po jej zakończeniu. Składanie ustnych wyjaśnień do protokołu, który ma być dopiero sporządzony i tak sprowadzałoby się do ujęcia ich w formie pisemnej czy to w notatce sporządzonej przy kontroli czy to w formie pisemnej. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

ekantor

11.2.2019 przez: lolita2

Chorobowe a ZUS

10.2.2018 przez: -