Składka na FGŚP a wynagrodzenie minimalne

Pytanie:

Spółka z o.o. zatrudnia 4 zleceniobiorców. 2 otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1420,00 brutto pozostali 850,00 brutto. Czy od wszystkich zleceniobiorców jesteśmy zobowiązani odprowadzić składkę na FGŚP? Czy podobnie jak przy ustalaniu składki na Fundusz Pracy ma znaczenie czy ich wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składka na FGŚP a wynagrodzenie minimalne

Art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, iż składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy stanowi natomiast, że Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie zawiera warunku, by kwoty te wynosiły co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W związku z tym składkę na FGŚP należy odprowadzać bez względu na wysokość wynagrodzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne