Składka na Fundusz Pracy i FGŚP

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy Fundusz Pracy i FGŚP należy wyliczać od sumy wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w danym miesiącu, czy też od poszczególnych wypłat wynagrodzeń, stanowiących podstawę naliczenia ubezpieczenia emerytalnego rentowego i chorobowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składka na Fundusz Pracy i FGŚP

Płatnicy składek są zobowiązani za każdy miesiąc kalendarzowy naliczać i opłacać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wpłat na w/w fundusze jest następująca:

  • wpłata na Fundusz Pracy 2,45%,
  • wpłata na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,15%.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 104) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

Porady prawne

W przypadku FGŚP podstawą wymiaru składki jest także postawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne