Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Pytanie:

Składka zdrowotna w przeciwieństwie do pozostałych składek na ZUS wynosi 8% dochodu podatnika. Czy w przypadku korzystania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z opodatkowania w formie ryczałtowej istnieje możliwość przejścia na ryczałtową formę opłacania tej składki? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak ryczałtowa składka zdrowotna, czy zawsze wynosi 8%?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia przewiduje, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Art. 35 Ustawy stanowi, iż od zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez osoby duchowne składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Art. 13 Ustawy z dnia 20 listopada o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje zaś, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zapłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. W przypadku dokonywania tej obniżki stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym.

Porady prawne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu jest zatem miesięczna, niepodzielna i podlega odliczeniu od dochodu podatnika na zasadach analogicznych do podatników rozliczających się na zasadach ogólnych.

W 2005 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 8,50 % podstawy wymiaru.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne