Składki za osobę współpracującą

Pytanie:

Mąż pracuje w zakładzie pracy na umowę o pracę ma wynagrodzenie wyższe niż minimalne, chcę by przy działalności gospodarczą mi pomagał. Czy wystarczy, że zgłoszę jego do ubezpieczenia zdrowotnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składki za osobę współpracującą

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcą uważa się (pośród innych) małżonka, jeżeli pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Jeżeli małżonek spełnia ten warunek, to z tego tytułu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Osoba współpracująca, która spełnia jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, jest obejmowana ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów. Osoba, która spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (jak w przedstawionej sytuacji) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

W opisanym stanie faktycznym nie ma więc potrzeby zgłaszania męża do ubezpieczenia zdrowotnego, albowiem jest on ubezpieczony w ramach jego stosunku pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: