Składniki majątku wspólnego

Pytanie:

Jestem po rozwodzie. Żona żąda podziału majątku. Jednym z elementów żądań jest uznanie jako majątku wspólnego kwoty pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym (saldo konta, na podstawie wydruku ), z okresu 9 miesięcy przed uzyskaniem rozwodu (3 miesiące przed wniesiem sprawy rozwodowej). Czy żadanie takie jest uzasadnione? Czy podziału dotyczy tylko kwota na rachunku bankowym w dniu ustania wspólności majątkowej? Czy pieniądze są może wyłączone z podziału majątku?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składniki majątku wspólnego

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie środki są zgromadzone na tym rachunku i czy jest to rachunek wspólny, czy też nie. Jeśli są to środki należące do Pańskiego majątku odrębnego, należą one tylko do Pana i nie podlegaja podziałowi. Jeśli jednak są to środki stanowiące majątek wspólny, zostaną podzielone zgodnie z zasadami ogólnymi. Więcej informacji na temat tego, co stanowi majatek wspólny, a co odrębny znajdzie Pan w poradzie Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r. i Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne