Skutki prawomocnego orzeczenia

Pytanie:

Jakie skutki wywiera prawomocne orzeczenie sądu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki prawomocnego orzeczenia

Od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu będzie ono miało moc wiążącą. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że:

Art. 365. § 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Maria Jędrzejewska w publikacji zatytułowanej „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające” (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Warszawa 2009, LexisNexis (wydanie III)) stwierdza, iż: „Art. 365 § 1 określa zasadniczy skutek prawomocnego orzeczenia, jakim jest związanie nim określonych podmiotów. Ze związania tego wynika konieczność uwzględnienia faktu istnienia konkretnego orzeczenia regulującego konkretną sprawę”. Natomiast w wyroku Sądu Najwyższego -Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 marca 2010 r. (II PK 249/2009):

„Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia (art. 365 § 1 k.p.c.) zapadłego między tymi samymi stronami w nowej sprawie o innym przedmiocie polega na zakazie dokonywania ustaleń i ocen prawnych sprzecznych z osądzoną sprawą (art. 366 k.p.c.)”.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66