Sprzedaż majątku osobistego małżonka

Pytanie:

Prawie 40 lat temu - moja mama będącą w tym czasie w związku małżeńskim otrzymała od swego ojca pieniądze na zakup działki i budowę domu z zastrzeżeniem, że ta darowizna jest tylko dla niej. Mama kupiła działkę akt notarialny mówi, że działka jest jej wyłączną własnością bo zakupiła ją z osobistych środków. Na działce powstał dom. Wszystkie decyzje, odbiory i pozwolenia zostały wypisywane wyłącznie na mamę jako jedynego właściciela, ale w domu mieszkaliśmy wszyscy (mama, tata, brat i ja). Została założona księga wieczysta na tą nieruchomość, gdzie wyraźnie jest napisane, że jedynym właścicielem jest moja mama, wymieniona z imienia i nazwiska. Nikt nie wniósł w ustawowym terminie żadnych pretensji, głównie chodzi o mojego tatę, który był bardzo zadowolony, że jedyną właścicielką jest mama (bo nie bardzo lubił się z jej tatą ). Ojciec nie żyje już 10 lat - a teraz mama chce sprzedać dom. Kolejny notariusz odmówił podpisania umowy ponieważ jak twierdzą powinna być to współwłasność i należałoby przeprowadzić postępowanie spadkowe (wszyscy widzieli akt notarialny i wypis z księgi wieczystej). Nic z tego nie rozumiem. Zawsze myślałam, że to co widnieje w księdze wieczystej jest to ważne w 100%. Jak mama może przeprowadzać postępowanie spadkowe po ojcu, który nigdzie nie figuruje, a może zapis własności w księdze wieczystej na jedno ze współmałżonków z góry zakłada, że właścicieli jest dwóch mąż i żona?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż majątku osobistego małżonka

Zgodnie z prawem o notariacie notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana (mama) może wnieść, w terminie tygodnia, zażalenie do sądu wojewódzkiego (okręgowego) właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.

Wątpliwości notariusza co do zgodności z prawem aktu notarialnego być może wynikają z faktu, że mama przedstawia akt notarialny nabycia nieruchomości za jej osobiste środki. Otóż notariusz nie ma pewności, czy nieruchomość została zakupiona z mamy majątku osobistego. Notariusz tego nie bada. Jeśli zachodzą wątpliwości, odmawia podpisania aktu notarialnego. Przedstawienie tylko wypisu z KW byłoby wystarczające. Wskazać należy, że wątpliwości notariusza sprowadzają się do faktu, że jego zdaniem właścicielem nieruchomości mógł być mąż. W takim stanie rzeczy skoro ojciec zmarł, spadkobiercami po nim są dzieci i żona. Zatem w takim układzie mama nie mogłaby sama dysponować majątkiem w postaci nieruchomości.

W razie kolejnej odmowy po przedstawieniu wypisu z KW (bez aktu notarialnego), należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego (za pośrednictwem notariusza) na odmowę sporządzenia aktu notarialnego. Można również zażądać uzasadnienia odmowy sporządzenia aktu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: