Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Pytanie:

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając do krajów UE nie odprowadzam 22% VAT od sprzedaży.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Przede wszystkim należy podkreślić, że zastosowanie stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów możliwe jest jednak pod pewnymi warunkami. Po pierwsze dana dostawa musi być wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, a więc musi to być dostawa realizowana przez polskiego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE (zgodnie bowiem z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE). Po drugie, muszą być spełnione dalsze warunki podlegania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawce podatku 0%, wynikające z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty (np. do Rosji, Bułgarii) w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz. Stawka VAT w przypadku eksportu towarów wynosi 0% (art. 41 ust. 4 ustawy o VAT). Warunkiem koniecznym do zastosowania stawki 0% w eksporcie jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (np. dokument celny potwierdzony przez urząd celny wyjścia).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: