Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Pytanie:

Przy działalności związanej z pakowaniem według nowego PKD 82.92.Z i PKWiU 74.82.10-00.00, jaka jest stawka podatku VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.9.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przepisy ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych nie przewidują stawki obniżonej VAT dla usług związanych z pakowaniem lub działalności związanej z pakowaniem, stąd stawka VAT na usługi związane z pakowaniem wynosi co do zasady 22%. Jedynym wyjątkiem są usługi pakowania dotyczące towarów eksportowanych, związane bezpośrednio z eksportem towarów, do których - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT - stosuje się stawkę podatku w wysokości 0 %.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne