Stawka VAT na sprzedaż mebli i ich montaż

Pytanie:

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu podstawy prawnej określającej wysokość stawki VAT na usługi, jakie świadczy moja firma w świetle obowiązujących obecnie przepisów, to znaczy jaką zastosować stawkę VAT na sprzedaż wyprodukowanych przez nas mebli (jest to zabudowa kuchenna ze sprzętem AGD) wraz z ich montażem w mieszkaniu klienta (budynek mieszkalny) ? Jaką zastosować stawkę VAT w sytuacji jak powyżej na sprzedaż okien i drzwi? Dodam, iż symbol rodzaju działalności gospodarczej wg klasyfikacji GUS jest: PKD 3614.

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawka VAT na sprzedaż mebli i ich montaż

Kwestia opodatkowania dostawy towarów wraz z ich montażem budzi wiele kontrowersji. W związku z podwyższeniem od 1 maja 2004 r. stawki VAT na artykuły budowlane niewątpliwie atrakcyjne jest uznawanie takich czynności jako usługi montażu, która to usługa korzysta ze stawki 7% (jeśli jest związana z budownictwem mieszkaniowym).

Uważamy, że w takich przypadkach traktowanie dostawy towarów wraz z montażem jako usługi montażu nie jest prawidłowe. Tym niemniej w praktyce organy podatkowe dopuszczają takie właśnie postępowanie. Z jednym jednak wyjątkiem - gdy montaż towarów dokonywany jest przez producentów tych towarów.

Jednocześnie należy zauważyć, iż z dniem 14 lutego 2005 r. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT. Wprowadzi ono obniżoną stawkę podatku 7% na usługi montażu okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywany w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Porady prawne

Wydaje się, że zamiarem Ministra Finansów było zrównanie sytuacji producentów z pozostałymi podmiotami dokonującymi montażu wraz z dostawą. Tym niemniej w mojej ocenie nowowprowadzone przepisy skonstruowane są błędnie i nie wprowadzają żadnych zmian. Argumentem ponoszonym przez organy podatkowe było bowiem do tej pory to, że montaż towarów dokonywany przez producenta nie stanowi usługi, lecz element dostawy towarów. Dlatego też wprowadzenie 7% stawki na usługi montażu wymienione przez producentów mija się w mojej ocenie z celem.

Tym niemniej nie jest wykluczone, iż przepis powyższy będzie interpretowany przez organy podatkowe w ten sposób, że producenci okien i drzwi będą mogli stosować stawkę 7% do dokonywanych przez siebie czynności polegających na montażu własnych towarów (jako podstawę prawną wskazać należy w takim przypadku § 5 ust. 1 w zw. z poz. 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. 2004 r., Nr 97, poz. 970 ze zmianami w brzmieniu obowiązującym od 14 lutego 2005 r.).

Nie zmienia się natomiast sytuacja przedmiotowych czynności, których przedmiotem są inne towary niż okna i drzwi (a więc, przykładowo, meble). W tym zakresie nadal zapewne organy podatkowe będą reprezentowały stanowisko, że producenci nie mają prawa do stawki 7% (a więc obowiązuje stawka podstawowa 22% - por. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne