Stosunki majątkowe w małżeństwie a Prawo prywatne międzynarodowe

Pytanie:

W jaki sposób ustawa Prawo prywatne międzynarodowe określa prawo, któremu podlegać będą stosunki majątkowe panujące w małżeństwie?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stosunki majątkowe w małżeństwie a Prawo prywatne międzynarodowe

Zgodnie z art. 17 par. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają ich każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu. Każdoczesne wspólne prawo ojczyste stron rozstrzyga także o dopuszczalności zawarcia, zmiany lub rozwiązania majątkowej umowy małżeńskiej. Z kolei stosunki majątkowe wynikające z majątkowej umowy małżeńskiej podlegają wspólnemu prawu ojczystemu stron z chwili jej zawarcia przy czym w braku wspólnego prawa ojczystego małżonków prawem właściwym jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie.

Porady prawne

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne