Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

Pytanie:

Nie opłaciłem ostatniej raty składki za OC komunikacyjne. Czy opłata z tytułu nie zapłaconej części składki za OC komunikacyjne samochodu ulega przedawnieniu i jeżeli tak to po ilu latach?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

Roszczenie zakładu ubezpieczeń o zapłatę składki ulega przedawnieniu na zasadach określonych w k.c dla umów ubezpieczeniowych. Zgodnie z art. 819 k.c., roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Termin ten liczy się od daty wymagalności danego roszczenia, czyli określonym terminie płatności. 

Termin przedawnienia został określony w art. 92 ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, także dla przedawnienia opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia się. Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Porady prawne


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne