Ubezpieczenie zdrowotne

Pytanie:

"Pobieram zasiłek przedemerytalny. Na początku maja udałem się do Urzędu Pracy po pieczątkę w legitymacji ubezpieczeniowej. Pieczątki nie otrzymałem, odebrano ode mnie oświadczenie o tym, że zobowiązuję się zgłosić do ubezpieczenia w zakładzie pracy żony. W pracy żony uzyskałem stosowny wpis w rodzinnej książeczce zdrowia. W dniu dzisiejszym otrzymałem świadczenia przedemerytalne w innej niż zwykle wysokości. Z przesłanych dokumentów wynika, że nie potrącono mi składki na ubezpieczenie zdrowotne, lecz tylko podatek. Czy w związku z tym straciłem prawa do ubezpieczenia? Kto w moim imieniu ma opłacać składki na ubezpieczenia zdrowotne? Czy zakład pracy żony jest w jakikolwiek sposób finansowo zobowiązany w tej sprawie? Informuję, że przepracowałem 41 lat, do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostały mi niecałe dwa lata, a składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacałem przez cały czas zatrudnienia i pobierania świadczeń przedemerytalnych do dnia 30 kwietnia 2004 r."

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne

Zakładamy, iż pobiera Pan świadczenie przedemerytalne, gdyż zasiłek przedemerytalny już nie istnieje. Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają – między innymi - osoby pobierające świadczenie przedemerytalne. Stanowi to podstawę do twierdzenia, iż Pan należy do kręgu osób, które powinny być ubezpieczone w NFZ obowiązkowo. Z Pana punktu widzenia istotne znaczenie ma tu artykuł 10 ustawy o NFZ, który stanowi, iż obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (Pana żona jako pracownik także należy do kręgu tych osób) ma obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Owi członkowie rodziny (przez ustawę uznani także za ubezpieczonych) to między innymi mąż. Stąd skoro żona dokonała zgłoszenia, to Pan także jak była o tym mowa powyżej, ma status ubezpieczonego w NFZ i może korzystać z pełnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika