Ukaranie cudzoziemca mandatem

Pytanie:

Czy obywatelowi państwa obcego można wystawić mandat kredytowy za popełnione przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenie drogowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ukaranie cudzoziemca mandatem

Osoby, które popełniły na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenia, za które istnieje możliwość ukarania mandatem karnym, są nimi karane w trybie postępowania mandatowego. W trybie powołanego postępowania mandatowego otrzymują oni w każdym przypadku mandat kredytowy, jeżeli dysponują oni stałym miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji braku stałego miejsca zamieszkania na sprawcę wykroczenia nakłada się mandat gotówkowy (art. 98 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne