Umowy o świadczenie usług a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia

Pytanie:

Czy do każdej umowy o świadczenie usług ma zastosowanie art. 750 Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowy o świadczenie usług a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia

Przepis art. 750 Kodeksu cywilnego odnosi się do umów, które są umowami o świadczenie usług i jednocześnie nie są uregulowane innymi przepisami. Do umów o świadczenie usług polegających na wykonaniu czynności faktycznych, nieuregulowanych innymi przepisami, stosuje się zgodnie z art. 750 k.c. odpowiednio przepisy o zleceniu. Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza konieczność uwzględnienia specyfiki danej umowy i polega na tym, że niektóre z przepisów znajdują zastosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a inne ewentualnie nie znajdą w ogóle zastosowania. Nie można więc stosować generalnego odesłania do wszystkich przepisów dotyczących umowy zlecenia, ale każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a o tym czy dany przepis dotycząc zlecenia znajdzie zastosowanie do konkretnej umowy, zależy od rodzaju i specyfiki konkretnej umowy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne