Urlop macierzyński dla kobiety żołnierza

Pytanie:

"Jestem żołnierzem kontraktowym - kobietą i już za parę miesięcy upływa termin mojego kontraktu. Jestem w 6 miesiącu ciąży. Czy można mnie zwolnić z pełnienia służby zawodowej pełnionej jako kontraktowa w Siłach Zbrojnych RP jeżeli obowiązuje mnie nie kodeks pracy, a ustawa o zawodowej służbie wojskowej? Czy należy mi się urlop macierzyński w przypadku gdyby nie można było rozwiązać ze mną kontraktu do momentu urodzenia dziecka? "

Odpowiedź prawnika: Urlop macierzyński dla kobiety żołnierza

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych nie jest świadczeniem pracy w ramach stosunku pracy. Jest to stosunek służbowy (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Dz. U. z 1997r., nr 10 poz. 55 ze zm.). Jednakże art. 57 niniejszej ustawy odwołuje się do uregulowań Kodeksu pracy: „Kobiety będące żołnierzami zawodowymi korzystają ze szczególnych uprawnień, które przysługują pracownicom według przepisów prawa pracy.” Oznacza to, że kobieta, będąca żołnierzem zawodowym korzysta w szczególności z uprawnień wynikających z działu 8 Kodeksu pracy. Art. 177 § 1 KP stanowi, że pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Stosując te przepisy odpowiednio należy stwierdzić, że kobiecie będącej żołnierzem zawodowym, której stosunek służbowy opiera się na podstawie kontraktu (odpowiednik umowy na czas określony) stosunek służbowy ulega przedłużeniu do dnia porodu. W tym momencie wygasa. Może zatem Pani wykorzystać urlop macierzyński (co najmniej 2 tygodnie) przed przewidywaną datą porodu (art. 180 § 3 KP). Po porodzie nie będzie to możliwe, gdyż stosunek pracy wówczas wygasa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika