Ustalenie ojcostwa dziecka, jeśli ojcem nie jest mąż matki

Pytanie:

"W jaki sposób można ustalić ojcostwo dziecka, jeśli ojcem nie jest mąż matki? "

Odpowiedź prawnika: Ustalenie ojcostwa dziecka, jeśli ojcem nie jest mąż matki

Zgodnie z art. 72 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Jednocześnie uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Domniemanie ojcostwa występuje w dwóch postaciach – domniemania dziecka małżeńskiego albo pozamałżeńskiego. Wobec powyższego należy uznać, że istnieją dwie drogi do stwierdzenia, że ojcem dziecka jest określony mężczyzna – ustalenie w drodze uznania albo orzeczenia sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika