Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Pytanie:

Jakie istnieją tryby ustanawiania odrębnej własności lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Znajduje tutaj zastosowanie ustawa o własności lokali:


Art. 7. 1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.


Zasadniczo więc ustawa przewiduje 3 sposoby wyodrębniania lokalu, w drodze:

  1. jednostronnej czynności prawnej
  2. umowy
  3. orzeczenia sądu

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: