Ustawa o świadku koronnym

Pytanie:

Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? Czy też jest przewidziana nowelizacja wskazująca na przedłużenie obowiązywania tejże ustawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustawa o świadku koronnym

Rzeczywiście, ustawa o świadku koronnym była pomyślana jako ustawa czasowa. W pierwotnej wersji miała obowiązywać do 1 września 2006 r. Ponieważ jej rozwiązania sprawdziły się w praktyce, okres jej obowiązywania postanowiono wydłużyć, tym razem już bez określania końcowego terminu. Uchwalona została Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 149 poz. 1078), która - obok wielu innych modyfikacji - zmieniła art. 27 ustawy o świadku koronnym. W nowym brzmieniu, obowiązującym od 31 sierpnia 2006 r., przepis ten nie zawiera już daty końcowej. W związku z tym ustawa cały czas obowiązuje.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne